Pequeñas cabezas.


Cabeza de modelo (Verónica). Tinta china sobre papel DinA4.

Cara (Laia). Tinta china sobre papel DinA4.

Cabeza de modelo. Tinta china sobre papel DinA4.

Cabeza de modelo. Lápiz sobre papel DinA4.