Apuntes de modelo XXIX. Pincel.


Desnudo femenino. Tinta china sobre papel DinA4.

Desnudo femenino. Tinta china sobre papel DinA4.

Desnudo femeino. tinta china sobre papel DinA4.

Desnudo femenino. Tinta china sobre papel DinA4.

Desnudo femenino. Tinta china sobre papel DinA4.