Bocetos para paisajes de Labraza I

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.

 Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.

Paisaje de labraza. Tinta china sobre papel Dina4.

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel Din A4. 

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4. 

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.