Bocetos para paisajes de Labraza II


Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4. 

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4. 

Paisaje de Labraza. Tita china sobre papel DinA4. 

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4. 

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4. 

Paisaje de Labraza. Tinta china sobre papel DinA4.